Thursday, June 11, 2015

PANDUAN MENGAJAR MATAPELAJARAN UNTUK IBUBAPA

Seperti yang dijanjikan saya akan menjadikan blog ini sebagai panduan kepada ibubapa untuk membantu guru-guru dalam pengajaran dan pembelajaran anak-anak kita agar mencapai tahap kecemerlangan total.

Kecemerlangan total bermaksud mereka menguasai pengetahuan yang diajar dengan bijaksana. Bijaksana merupakan kemahiran untuk menguraikan pengetahuan diluar konteks buku pelajaran. Dalam ertikata lain anak-anak kita mampu untuk berfikir diaras yang tinggi.

Ibubapa tidak boleh bergantung sepenuhnya  kepada tugas guru di sekolah untuk mengajar anak-anak kita agar menjadi pelajar yang cemerlang secara total. Guru-guru telah menjalankan tugas mereka sebaik mungkin di sekolah dan kita perlu menyedari bahawa cabaran perguruan yang semakin hebat telah membataskan penyampaian mereka.

Namun itu bukanlah alasan mengapa anak-anak kita kurang menguasai kemahiran berfikir dengan baik.

Mengambil sikap menyalahkan keadaan adalah merugikan kita. Sebaliknya kita perlu bertindak segera untuk memperbaiki kelemahan.

Topik pertama saya ialah berhubung dengan TAHAP BERFIKIR RAKYAT MALAYSIA.

Melalui pengalaman dan pemerhatian saya, kebanyakan anak-anak kita berada dalam keadaan kritikal berhubung dengan kebolehan berfikir.  Kritikal yang dimaksudkan ialah kelemahan mereka untuk menghuraikan apa yang dipelajari.

Suka saya menasihatkan ibubapa agar jangan berpuas hati sekiranya anak-anak kita mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Apatah lagi kepada ibubapa dimana pencapaian akademik anak-anak mereka sederhana dan lemah.

Baik yang cemerlang mahupun sederhana dan lemah pada hari ini, mereka sebenarnya berada dalam zon yang kurang selamat apabila mereka dewasa.

Zon dewasa bermakna menempuh alam pekerjaan. Kita perlu memastikan anak-anak kita mampu untuk menyertai "kelompok pemikir" iaitu golongan yang akan menjadi rebutan majikan pada masa hadapan.

Melalui pemerhatian saya, anak-anak yang memperolehi keputusan cemerlang dibangku sekolah pada hari ini; ramai yang gagal untuk menempatkan diri dalam kelompok pemikir tersebut sebaliknya mereka tergolong dalam kelompok pembuat.

Untuk memenuhi kriteria kelompok pemikir, ahlinya perlulah mempunyai kemahiran berfikir yang tinggi. Kemahiran ini boleh dilatih dan dikuasai. Latihan di sekolah sahaja tidak mencukupi menyebabkan ibubapa perlu meneruskan usaha tersebut di rumah.

Untuk melahirkan anak-anak yang mampu mencapai tahap pemikiran aras tertinggi, saya akan mencuba sedaya mungkin untuk memandu ibubapa menjadi guru yang baik dengan kaedah mengajar yang dipermudahkan, tidak membebankan serta sangat praktikal.

Saya telah mengkategorikan kebolehan berfikir kepada ENAM tahap. Sebagai guru dirumah, diharapkan ibubapa tidak memaksa anak-anak untuk mencapai tahap yang lebih tinggi daripada keupayaan sebenar mereka kerana pencapaian ini bukan untuk dibanggakan dan diperbandingkan sebaliknya untuk membolehkan anak-anak kita bersaing di masa depan.

Saya tidak akan membebankan ibubapa untuk mengambil kursus mengajar untuk menjadi guru kerana saya sedar ramai yang tidak berkesempatan untuk berkursus.

Kaedah mengajar di rumah yang dikongsi ini tidak membebankan serta tidak melibatkan sebarang kos tambahan kecuali MASA.

Ibubapa perlu bertolak ansur dengan tugasan harian mereka dengan memperuntukkan satu jam setiap hari. Saya tidak dapat membantu anda sekiranya anda tidak mampu untuk menelan KOS tersebut.

Seperti diberitahu saya mengkategorilan kebolehan berfikir kepada ENAM  TAHAP.

Tahap SATU merupakan tahap paling asas dan anda perlu memastikan anak anda telah menguasai setiap tahap dengan baik sebelum anda meluluskan peningkatan mereka menaiki tahap kedua, ketiga dan seterusnya sehingga mencapai tahap enam.

Saya berani memastikan bahawa anak-anak yang mampu mencapai tahap  ENAM akan merupakan bukan sahaja pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan akademik malah mereka mampu menempatkan diri mereka dalam kelompok pemikir apabila menghadapi dunia pekerjaan.

Tahap berfikir yang dimaksudkan ialah,

Tahap 1:
MENGETAHUI APA YANG DIMAHUI
Tahap 2:
MEMAHAMI APA YANG DIKETAHUI
Tahap 3:
MEMBUAT APA YANG DIFAHAMI
Tahap 4:
MEMERIKSA APA YANG TELAH DIBUAT
Tahap 5:
MENILAI APA YANG TELAH DIPERIKSA
Tahap 6:
MERUMUS APA YANG TELAH DINILAI

Melalui enam tahap yang saya gariskan, suka saya bertanya  pendapat ibubapa, apakah tahap berfikir anda pada hari ini?

Jika anda merasakan berada ditahap 3, 4, 5 atau 6 maka suka saya ingatkan bahawa anda tidak merenung secara mendalam tentang kebolehan anda. Bukan semua yang dimaksudkan tetapi saya anggarkan bahawa majoriti rakyat Malaysia dibawah usia 20 tahun berada di tahap SATU!!

Disebabkan faktor inilah maka saya terpanggil untuk berkongsi dengan ibubapa untuk menjadi guru yang berkesan walau tanpa tauliah.

Temui anda pada artikel berikutnya iaitu kaedah mengajar KEMAHIRAN BERFIKIR TAHAP SATU.

Saya cuma akan meneruskan sambungan Bahagian Kedua seperti diatas sekiranya mendapat sambutan daripada ibubapa.

Memandangkan perkongsian ini adalah khidmat kebajikan saya secara percuma;  maka saya berharap agar ianya dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin ibubapa yang terlibat.

Saya tidak berminat untuk mengenakan caj RM 1,500 seorang untuk mengikuti kursus intensif ini. Saya cuma mengharapkan agar 1500 orang ibubapa komited untuk menunggu Bahagian Kedua ini.

Jumlah 1500 'LIKE" di FB page 'Reformasi Minda Guru" merupakan indikator bahawa saya akan meneruskan bahagian kedua. Saya tidak membuat sebarang sen daripada jumlah LIKE tersebut tetapi ianya adalah satu semangat untuk saya berkongsi ilmu secara percuma.

Saturday, May 23, 2015

Seminar Creative Thinking University of Alexandria, Egypt

Seminar Creative Thinking | Video Promo

Monday, January 6, 2014

KERIKIL DIDALAM KASUT GURU

Sepanjang kita berkhidmat sebagai seorang guru, kita menyedari bahawa antara masalah terbesar kita ialah berhubung dengan kocakan emosi. Memandangkan kocakan emosi ini adalah  masalah yang wujud pada setiap hari dalam diri seorang guru, ramai daripada kita mula menerimanya sebagai salah satu daripada kehidupan seharian kita. 

Ibarat memakai kasut yang longgar dikawasan berbatu kerikil dan berpasir, pastinya setiap langkah kita akan merasai kerikil kecil itu akan memasuki kasut dan apabila dibuang, selangkah kemudian kerikil lain pula akan memasuki kasut kita. Akhirnya kita redha dengan kehadiran kerikil dalm kasut kita kerana menerima hakikat tiada jalan keluar. 

Kerikil ini adalah penyebab kepada kocakan emosi kita. Persoalannya, berapa lamakah kita mampu menahan kesakitan dek tusukan kerikil tersebut didalam kasut?

Disinilah terletaknya perbezaan diantara seorang guru yang yang menggenggam tanggungjawab sebagai seorang pendidik dengan seorang lagi yang hanya bertugas untuk mengajar.

Sila rujuk artikel saya yang lalu untuk memahami perbezaan ini.


Disini juga saya sertakan sebuah video yang menyentuh perasaan setiap kali saya menontonnya. Percayalah ianya mampu untuk mengubah pengawalan emosi kita sebagai seorang guru.


Saturday, September 28, 2013

Bagaimana Inovasi Bermula

Manusia yang hidup pada peringkat awal kewujudan manusia merupakan manusia yang sangat hebat. Kehebatan mereka adalah kerana kemampuan mereka menghadapi cabaran untuk hidup. Cabaran utama kepada kehidupan ialah untuk terus memastikan mereka hidup. Bagi memastikan mereka terus hidup, mereka memerlukan tenaga. Tenaga tersebut datangnya daripada makanan. Tidak keterlaluan untuk dirumuskan bahawa perjalanan kehidupan mereka pada waktu itu adalah menjurus kearah mencari makanan. Mereka perlukan makanan untuk memastikan mereka terus hidup.

Untuk mendapatkan makanan maka mereka perlu mencari benda yang boleh dimakan. Melalui pengalaman maka mereka telah mengenalpasti apa yang boleh dimakan dan apa yang memudaratkan. Kemungkinan pada peringkat awal makanan utama mereka hanyalah sumber yang berasal daripada daging. Untuk mendapatkan daging ini maka mereka perlu memburu, memancing, menjerat dan sebagainya. Peralatan yang digunakan merupakan hasil ciptaan masing-masing. Mereka sentiasa mempertingkatkan potensi peralatan bagi memudahkan proses mendapatkan makanan.

Setelah lama hidup memburu,  perolehan terhadap bekalan daging ini menjadi semakin tertekan akibat daripada faktor seperti musim dan juga persaingan memburu dikawasan yang sama. Bagi mengatasi masalah tersebut, maka usaha untuk membela haiwan tersebut telah dijalankan. Bermulalah era penternakan bagi memastikan bekalan daging sentiasa berterusan.

Selain daripada itu, penemuan makanan berasaskan tumbuh-tumbuhan serta karbohidrat semakin popular. Bermula dengan pencarian sumber didalam hutan, manusia pada zaman itu mula mengaplikasikan konsep menanam semula untuk menjamin bekalan konsisten seterusnya bermulalah konsep pertanian.Kawasan pertanian dan penternakan menjadi semakin besar dan pelbagai kaedah penjagaan ditemui.

Nyata, mereka merupakan perekacipta kepada ketamadunan yang kita alami pada hari ini. Apa yang telah mereka hasilkan pada waktu tersebut merupakan asas kepada teknologi pada hari ini. Itulah inovasi sebenar. Tanpa memerlukan sebarang galakan inovasi, mereka berterusan menghasilkan inovasi kerana ianya menentukan kesinambungan hidup. Mereka terpaksa berinovasi untuk mempermudahkan kehidupan mereka.


Justeru, inovasi itu sebenarnya merupakan salah satu sikap manusia bagi memastikan kelangsungan hidup. 

Thursday, January 31, 2013

Kursus Penjanaan Inovasi


Latarbelakang
 1. Inovasi merupakan satu keperluan penting kepada setiap negara.
 2. PRODUK INOVASI merupakan salah satu daripada cabang inovasi yang menentukan masa depan ekonomi negara.
 3. Mekanisma ekonomi pada masa hadapan amat mengharapkan penghasilan produk inovasi yang mampu diekspot bagi menggantikan sumber komoditi yang akan pupus.
 4. Sehubungan itu, usaha kerajaan semenjak tahun 1990 bagi menggalakkan rakyat Malaysia berinovasi melalui pertandingan rekacipta harus mempunyai kesinambungan agar kita benar-benar mampu mencapai matlamat tersebut.
 5. Semenjak tahun 1990, terdapat puluhan ribu produk yang dihasilkan melalui pertandingan inovasi oleh pelbagai sektor terutamanya sektor pendidikan dan agensi-agensi kerajaan.
 6. Namun produk-produk tersebut tidak mempunyai kesinambungan sebaik sahaja selesai pertandingan.
 7. Terdapat pelbagai faktor yang dikenalpasti berhubung terhentinya kesinambungan ini. 
 8. Sehubungan itu, saya berhasrat untuk membantu pihak-pihak terlibat yang berkongsi masalah ini dengan harapan seiring matlamat kerajaan untuk melihat produk inovasi negara mencapai pasaran antarabangsa. Sumbangan kami diterjemahkan dalam bentuk KURSUS PENJANAAN INOVASI.

Pengenalan
 1. Kursus Penjanaan Inovasi merupakan satu kaedah pendidikan kepada mereka yang berminat untuk mempelajari teknik menghasilkan  inovasi untuk mencapai tahap pengkomersialan.
 2. Kursus ini dibangunkan oleh saya melalui pihak Zull Design memandangkan terdapat banyak inovasi yang dijalankan oleh pelbagai pihak terutamanya institusi pendidikan dan agensi kerajaan melalui pertandingan inovasi yang dijalankan pada setiap tahun.
 3. Penggalakan inovasi oleh setiap sektor ini merupakan langkah pertama yang harus dipuji.
 4. Galakan tersebut perlu disokong dengan membekalkan pengetahuan merekacipta terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan inovasi. Pengetahuan ini akan membolehkan perekacipta benar-benar memikirkan produk inovasi yang kompetitif unutk dibangunkan
 5. Langkah seterusnya ialah melatih perekacipta untuk berpengetahuan dalam kaedah teknikal inovasi. Untuk menghasilkan produk inovasi, sewajarnya peserta mempunyai ilmu teknikal asas agar mereka mampu memikirkan mekanisma produk secara total.
 6. Apabila perekacipta telah membangunkan produk inovasi ini, langkah tersebut tidak harus terhenti disitu. Peserta perlu dibekalkan dengan pengetahuan untuk memperkembangkan produk inovasi yang telah dibangunkan.
 7. Matlamat utama bagi sesebuah produk inovasi ialah keupayaan pengkomersialan. Maka perekacipta perlu mempunyai ilmu pengetahuan berhubung pengkomersialan agar produk yang mereka hasilkan benar-benar berkeupayaan untuk diterima oleh pasaran.


Justifikasi

 1. Setiap produk inovasi dibangunkan bertujuan untuk dikomersialkan.
 2. Secara realiti, seorang perekacipta tidak perlu bertindak sebagai seorang pengilang untuk memasarkan produk.
 3. Walaupun begitu, seorang perekacipta perlu mengetahui keupayaan produknya untuk menembusi pasaran.
 4. Berdasarkan pemerhatian terhadap pola inovasi yang dijalankan semenjak tahun 1990, produk-produk inovasi yang dihasilkan terutamanya melalui pertandingan inovasi akan berakhir didalam simpanan masing-masing tanpa tindakan susulan..
 5. Banyak pihak sering menunding jari terhadap satu sama lain berhubung kegagalan produk inovasi untuk dikomersialkan.
 6. Fenomena kegagalan pengkomersialan ini perlu ditangani secara serius agar matlamat kerajaan untuk melihat produk inovasi tempatan mengambil alih peranan komoditi sebagai penyumbang kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara.
 7. Faktor utama kegagalan pengkomersiaan adalah berpunca daripada ketidakupayaan produk untuk menembusi pasaran.
 8. Kita perlu memahami bahawa capaian kepada pasaran perlu melalui sistem pemasaran.
 9. Sistem pemasaran am terdiri daripada rantaian nilai ekonomi seperti Pengusaha, Pengilang, Pembekal dan Peniaga.
 10. Sistem pemasaran ini akan melibatkan pelaburan modal yang besar melalui aktiviti berperingkat.
 11. Aktiviti pemasaran ini bermula daripada penghasilan produk berskala besar (produksi massa), sistem penyimpanan yang efisyen, sistem pembekalan produk secara teratur dan akhirnya produk ini dipamerkan di premis peniagaan.
 12. Pelaburan yang besar ini menyebabkan Pengusaha perlu membuat penelitian mendalam sebelum bersetuju untuk mengkomersialkan produk tersebut.
 13. Diantara penelitian utama mereka ialah keupayaan kebolehpasaran produk, keluasan jangkauan pasaran, kos pengeluaran berbanding pendapatan, bekalan bahan mentah yang konsisten serta pelbagai lagi sudut penilaian yang diambilkira.
 14.  Itulah masalah utama yang dihadapi oleh perekacipta domestik pada hari ini kerana kebanyakan produk yang diinovasi dibangunkan tanpa melihat kepada keupayaan produk melalui kacamata pengusaha.