Wednesday, October 20, 2010

MERANGSANG TENAGA BOLEH DIPERBAHARUI (RENEWABLE ENERGY RESOURCES)

Bekalan Tenaga Tidak Boleh Diperbaharui (Non-renewable Energy Resources) terhasil daripada bahan fosil yang akan pupus dalam anggaran jangkamasa 40-50  tahun lagi. Sebagai persediaan menghadapi senario tersebut, maka manusia mencipta pula Tenaga Boleh Diperbaharui (Renewable Energy Resources) untuk menampung kepupusan tenaga NRE pada masa hadapan.

Sebanyak mana pun wang yang dimiliki oleh kerajaan, ianya tidak mampu untuk membeli NRE yang akan pupus. Oleh yang demikian, kaedah yang paling baik ialah dengan melakukan penjimatan. Sektor pengangkutan dan perindustrian merupakan pengguna tenaga yang terbesar iaitu sebanyak 80% dari keseluruhan penggunaan tenaga. Kepesatan pembangunan tidak memungkinkan kedua-dua sektor ini mengurangkan kebergantungan kepada bekalan kuasa fosil pada masa ini.

Bekalan Tenaga Alternatif (Renewable Energy) pula masih lagi mahal untuk penggunaan secara meluas buat masa ini. Bekalan RE yang popular pada masa ini ialah penggunaan Solar Photovoltaic. Bekalan kuasa dari  Solar PV terlalu mahal untuk membekalkan tenaga kepada sebuah rumah jika dibandingkan dengan bekalan tenaga grid TNB. Untuk membekalkan bekalan kuasa bagi satu rumah, perbelanjaan memasang Solar PV akan mencecah ratusan ribu ringgit, sesuatu yang mustahil untuk dibelanjakan oleh masyarakat negara ini.

Sungguh pun begitu saya percaya bahawa kerajaan boleh mengambil  inisiatif awal bagi menggalakkan penggunaan Solar PV. Dengan memperkenalkan program 1 rumah untuk 100 watt/jam, maka jika penglibatan 10,000 buah isi rumah dalam setahun bakal menjimatkan 2Megawatt setahun. Saya mengandaikan sebuah isirumah akan memasang komponen berkuasa 100 watt selama 6 jam sehari. bermaksud dalam sehari sebuah rumah telah menjimatkan penggunaan tenaga sebanyak 600 watt. Maka apabila kita mendarab 10,000 buah rumah sehari selama 6 jam dan dikali dengan 360 hari kita akan mendapat penjimatan sebanyak 2.1Megawatt setahun.

Secara tidak langsung, jangkahayat hasil fosil dapat dipanjangkan daripada 40 tahun kepada 60-70 tahun akan datang. Tempoh tersebut akan membolehkan rakyat di negara ini berkemampuan untuk memasang tenaga diperbaharui pada masa tersebut apabila harganya bertambah murah.