Wednesday, August 1, 2012

Membina kelestarian pendidikan yang berkualiti untuk kekal maju dan berdaya saing didalam negara maju


  • Catatan cadangan ini dibuat sebagai tanda sokongan kepada Dialog Nasional Pendidikan Negara kearah Transformasi Pendidikan Negara.
  • Saya memilih untuk memberikan input, pendapat dan cadangan terhadap Bidang Utama Kajian Semula Pendidikan melalui:

BIDANG 1.. MEMARTABATKAN PROFESYEN PERGURUAN
Cadangan dan input yang saya berikan adalah berdasarkan kepada pemerhatian dan penglibatan saya secara terus dengan golongan guru dalam bidang latihan pembangunan inovasi.
BUKSP 1: MEMARTABATKAN PROFESYEN KEGURUAN
Pendekatan Kerajaan
  1. Meningkatkan kualiti guru melalui pengambilan calon-calon guru yang memiliki keputusan akademik yang cemerlang serta meningkatkan kualiti latihan pra-perkhidmatan dan dalam perkhidmatan untuk guru-guru
  2. Menambah bilangan guru dengan ratio 1 guru bagi setiap 13 orang murid, iaitu melebihi purata antarabangsa 1 guru bagi setiap 16 orang murid
  3. Memastikan peluang perkembangan kerjaya guru di negara kita adalah setanding dengan apa yang dinikmati oleh guru-guru di negara-negara maju.


Cadangan Konstruktif
Kaedah  mempertingkatkan  penguasaan  dan kecekapan pengetahuan akademik para guru:
A.   CALON GURU
Sistem penilaian dan pengukuran untuk lulus daripada institusi  perguruan harus diperketatkan  untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar layak dilantik kedalam perkhidmatan untuk menjamin kualiti guru. Seandainya syarat lulus ditetapkan CGPA 3.8 maka hanya mereka yang benar-benar pintar berfikir serta bekerja keras akan layak untuk diserap menjadi guru.

Tahap kesukaran ini akan menjadikan profesyen perguruan sebagai satu bidang yang amat berat sepertimana bidang kedoktoran dan seantaranya. Secara tidak langsung, mereka yang menjadi guru merupakan golongan yang terpilih dan terpelajar. Diharapkan peningkatan kualiti ini akan memberikan impak baru terhadap profesyen perguruan dimata masyarakat.

B.   GURU DALAM PERKHIDMATAN
Menjalankan PEPERIKSAAN untuk Mengukur dan Menilai penguasaan AKADEMIK guru dalam perkhidmatan mengikut subjek yang diajar. Ini bagi memastikan mereka benar-benar menguasai ilmu pengetahuan akademik yang diajar .Aras soalan peperiksaan perlulah berbentuk kognitif dan memerlukan penguasaan ilmu mendalam.

C.   PENAMBAHAN BILANGAN GURU
Menambah bilangan guru dengan ratio 1 guru bagi setiap 13 orang murid, iaitu melebihi purata antarabangsa 1 guru bagi setiap 16 orang murid adalah sangat-sangat baik tetapi pengambilan guru perlu melalui proses seperti yang disebut di atas iaitu mengetatkan syarat LULUS graduan..KUALITI VS KUANTITI.. Mana yang lebih penting?

Rasional

A.   Guru perlu mempunyai kemahiran berkualiti dari segi:
  • · Kecekapan Pengetahuan Akademik
  • · Penguasaan Kaedah Pengajaran.
*Kemahiran lain seperti Psikologi Pendidikan, sahsiah, jasmani, emosi, rohani, intelektual, dan lain-lain elemen adalah amat penting tetapi tidak dibincangkan dalam isu ini.

Guru harus menguasai kemahiran akademik dengan mendalam. Menguasai bermaksud mereka berkemampuan untuk MENERANGKAN DENGAN TERPERINCI berhubung ilmu tersebut. Mereka juga berkemampuan untuk  MEMPERMUDAHKAN penyampaian ilmu.
Permasalahan penguasaan ilmu pengetahuan akademik dengan baik adalah disebabkan oleh kelemahan menguasai ilmu fundamental sewaktu diperingkat rendah.

B.   Bakat yang berkualiti
Mengetatkan syarat lulus graduan akan benar-benar menapis kualiti guru. Secara tidak langsung profesyen perguruan akan dihormati kerana untuk menjadi seorang guru, seorang graduan harus lulus dengan tahap kesukaran yang tinggi.

Penambahan guru perlulah berdasarkan kepada perolehan bakat yang berkualiti. Tidak bermakna jika memiliki guru yang ramai dan melebihi purata antarabangsa ,sekiranya guru yang dimiliki tidak berkualiti.